Tukinetti

Maatilojen investointituet

Maatilojen investointituet ovat tehokas työkalu rakentaessasi maatilasi tulevaisuutta. Huolellinen liiketoimintasuunnitelman laadinta luo kestävän perustan maatilan kehittämiselle.

Investointituista menestyksen eväitä maatilalle

Maatalouden investointitukien tukijaksot vuosittain ovat 16.10 – 15.1., 16.1.–15.3., 16.3.–15.8., 16.8.–15.10. Hakuajan jälkeen ei voi enää merkittävästi korottaa tukea ja lisätä kustannuksia hakemukseen. Rakentamista ei saa aloittaa eikä tilaussopimusta ja urakkasopimusta allekirjoittaa sekä konetta ja laitetta ei saa hankkia ennen tukipäätöstä. Hakemus kannattaa jättää hyvissä ajoin ELY-keskukseen ennen tukijakson päättymistä.

Investointitukea hakevan tilan maatalouden yrittäjätulon on oltava vähintään 25 000 euroa viimeistään viidentenä vuotena tukipäätöksestä. Investointitukea voi saada rakennuksen, rakenteen tai rakennelman uudisrakentamiseen, laajentamiseen, peruskorjaamiseen tai hankkimiseen sekä eräitä kone- ja laitehankintoja ja salaojitusta varten. Maatalouden investointituki koostuu avustuksesta ja/tai korkotukilainasta sekä lainaan mahdollisesti myönnettävästä valtiontakauksesta. Avustus on 10 – 45 %, korkotukilaina 60 – 65 % sekä lainan korkotuki 10 % kohteesta riippuen. Enimmäistukitaso on 1,5 milj.€ maatilaa kohden kolmen verovuoden aikana. Pienin myönnettävä tuki rakentamisinvestoinnissa pitää olla yli 7 000 €. Muissa investoinneissa vastaava määrä on yli 3 000 €.

Lisätietoja:
Kainuun ELY-keskus:

 • Tuen myöntäminen: yritysasiantuntija Eeva Heikkinen, p. 0295 023 539, eeva.heikkinen@ely-keskus.fi
 • Tuettuun rakentamiseen ja yksikkökustannuksiin liittyvät asiat: rakentamisasiantuntija Jari Lehto, p. 0295 038 095,
  jari.lehto@ely-keskus.fi
 • Tuen maksaminen ja lainan nostoluvat: maksatusasiantuntija Pirjo Kela, p. 0295 023 603, pirjo.kela@ely-keskus.fi ja maksatusasiantuntija Paavo Niemelä, p. 0295 023 613, paavo.niemela@ely-keskus.fi

  ProAgria Kainuu:
  Maatalouden rakentamisinvestoinnit -hanke

  Maaseutuvirasto:
  Investointituista menestyksen eväitä maatilalle -esite
  Katso mavin www-sivut: Maatalouden investointituet
  Tuen määrä
  Tuettu rakentaminen
  Tietoa tuen hakemisesta ja tarvittavista liitteistä / Mavin määräys

  Hakemukset osallistuvat valintamenettelyyn, jossa hakemukset pisteytetään aihealueiden mukaan:
  Maatalouden investointituen ja nuoren viljelijän aloitustuen Pisteytys ja valintakriteerit

  Tuen hakeminen ensisijaisesti sähköisesti Hyrrä -järjestelmän kautta:
  Hyrrä -maaseudun rahoitustukien sähköinen haku
  Maatalouden investointituet (ohje hakemuksen tekemiseen ja maksun hakemiseen Hyrrässä)

  Tarvitset verottajalta Katso -tunnisteen, jotta pääset kirjautumaan pankkitunnuksilla Hyrrään hakemaan tukia ja niiden maksatuksia:
  Katso -tunnisteen perustaminen

  Seuraavaksi vihreä palkkilinkki Kainuun ELY-keskuksen www -sivuille. Valitse ylhäältä oikealta alueeksi Kainuu.

  ELY-keskus / Maatilojen kehittäminen