Tukinetti

Luonnontuotealan yhteistyöverkostot Kainuussa

Luonnontuotealan yhteistyöverkostot Kainuussa -esiselvityshanke

Kahdeksan kuukautta kestävän Luonnontuotealan yhteistyöverkostot Kainuussa -esiselvityshankkeen tavoitteena on kartoittaa Kainuussa toimivien luonnontuotealan yritysten kehittämistarpeet, ja laatia kartoituksen tuloksien perusteella Marjamasterplan. Lisäksi hankkeessa pyritään aktivoimaan alan yrityksiä kehitystoimintaan ja tehdään toteutettavuusselvitys alan yritysten yritysryhmähankkeesta.

Yhteistyöstä voimaa luonnontuotealalle

Useat marja-alan yritykset toimivat pienillä resursseilla, ja yritysten välisellä yhteistyöllä voitaisiin saada huomattavia kustannussäästöjä. Myös raaka-aineiden saatavuuden vaihtelut ja toimituskyvyn epävarmuus ovat muodostuneet joissakin yrityksissä laajentumisen esteiksi. Hankkeessa kartoitetaan yritysten kehittämistarpeet ja yhteistyöstä kiinnostuneet luonnontuotealan yritykset. Kartoituksessa haastatellaan yrityksien lisäksi myös oppi- ja tutkimuslaitosten edustajia ja kuntien elinkeinotoiminnan edustajia. Lisäksi järjestetään workshop-tilaisuuksia, joissa paneudutaan jonkin tuotantoketjun osa-alueen tarkempaan suunnitteluun. Kartoituksen ja workshop-tilaisuuksien tuloksia hyödynnetään Marjamasterplanin suunnittelussa.

Marjamasterplan Kainuun luonnontuotealan kehittämiseksi

Luonnontuotealaan kuuluu kaikki yritystoiminta raaka-aineiden talteenotosta tuotteiden jatkojalostukseen. Kainuu toimii kuitenkin tällä hetkellä lähinnä marjojen raaka-aineaittana, josta marjat viedään muualle jatkojalostettavaksi. Hankkeessa laadittavan Marjamasterplanin tavoitteena on saada enemmän työtä Kainuuseen marjojen jatkojalostuksen kautta. Lisäksi edistetään luonnontuotteiden kytkentää matkailuun ja hyvinvointipalveluihin. Suunnitelman valmistuttua sitä hyödynnetään jatkohankkeissa. Hankkeessa tehdään myös toteutettavuusselvitys alan yritysten yritysryhmähankkeesta.

Tiedot hankkeesta lyhyesti:

Hankkeen nimi: Luonnontuotealan yhteistyöverkostot Kainuussa -esiselvityshanke

Kesto: 1.5.2016–31.12.2016 (8 kk)

Rahoitus: Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto

Kohderyhmät: Luonnontuotealan yritykset ja toimijat Kainuussa

Arktiset Aromit

Jaa tämä sivu

Hankkeen tiedot
Luonnontuotealan yhteistyöverkostot Kainuussa

Voimassaoloaika:

1.5.2016 - 31.12.2016


Rahoittaja:

Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto


Muuta:

Esiselvityshankkeen tavoitteena on kartoittaa Kainuussa toimivien luonnontuotealan yritysten kehittämistarpeita ja aktivoida alan yrityksiä kehitystoimintaan.

Henkilöstö
Anni Koskela

Suunnittelija
040 164 6177
anni.koskela@arktisetaromit.fi