Tukinetti

Luonto voimaksi Kainuussa (LUVOKA)

Green Care tarkoittaa toimintaa tai palveluita, joissa luontoa, eläimiä, puutarha- tai maaseutuympäristöjä hyödynnetään tavoitteellisesti erilaisten sosiaali-, terveys- ja kasvatuspalvelujen sekä virkistyspalveluiden tuottamisessa.

MITÄ?

 • Tunnistetaan ja kehitetään luontoon ja maaseutuun liittyviä liiketoimintamahdollisuuksia eri aloilla
 • Tuodaan yhteen ostaja- ja tuottajatahoja sekä tuetaan toimijoiden verkostoitumista
 • Edistetään Green Care -osaamista ja tuetaan toimijoiden palveluiden kehittämistä
 • Lisätään Green Care -toiminnan tunnettavuutta, kartoitetaan palvelutarpeita sekä välitetään tietoa laatu- ja kehittämistoiminnasta, muun muassa Green Care –laatumerkistä

  KENELLE?

 • Green Care -palveluiden tarjoamista tai ostamista suunnitteleville
 • Maatiloille, luonto- ja hyvinvointimatkailualan yrittäjille, luonnontuotealan toimijoille
 • Sosiaali-, kasvatus-, terveys- ja hyvinvointialan yrittäjille, yhdistyksille ja julkisen sektorin toimijoille
 • Kehittäjille, päättäjille ja viranomaisille
 • Green Care -alaan linkittyville hankkeille, kehittäjille ja sidosryhmille
 • Uusille tuttavuuksille

  MITEN?

 • Tiedottamalla ja innostamalla eri medioissa ja tilaisuuksissa
 • Välittämällä tutkimustietoa ja hyviä käytäntöjä uutiskirjein ja työpajoin
 • Verkottamalla toimijoita sekä törmäyttämällä ostaja- ja tuottajatahoja tilaisuuksissa
 • Selvittämällä Green Care -palveluiden tarpeita ja tarjontaa tarvekartoituksin

  Luonto voimaksi Kainuussa
 • Maija Lipponen

  Projektipäällikkö
  Luonto voimaksi Kainuussa

  Tutkija, DI
  Luonnonvarakeskus (Luke)
  Kipinäntie 16
  88600 Sotkamo

  Jaa tämä sivu

  Hankkeen tiedot
  Luonto voimaksi Kainuussa (LUVOKA)
  Henkilöstö
  Maija Lipponen

  Projektipäällikkö, tutkija, DI, Luonto voimaksi Kainuussa
  maija.lipponen@luke.fi

  Minna Hökkä

  Lehtori, KAMK
  minna.hokka@kamk.fi

  Hankkeen tiedot
  Luonto voimaksi Kainuussa

  Voimassaoloaika:

  1.1.2017 - 31.12.2018


  Budjetti:

  150 000 €


  Rahoittaja:

  Euroopan Unionin Maaseuturahasto


  Muuta:

  Toteuttajat: Hallinnoija Luonnonvarakeskus, osatoteuttaja Kajaanin ammattikorkeakoulu Oy Muuta: Kainuulaista Green Care -liiketoimintaa edistävä ja kehittävä tiedonvälityshanke