Tukinetti

Maatalouden rakennusinvestoinnit

Maatalouden rakennusinvestoinnit-hankkeen toiminnalla opastetaan maatalousyrittäjiä rakennushankkeiden alkuvaiheen suunnittelussa, investointitarpeiden kartoituksessa ja taloudellisten resurssien arvioinnissa.

Yleistä hankkeesta

Maaseudun elinvoiman turvaaminen Kainuussa edellyttää sekä sukupolvenvaihdoksia että maaseutuyritysten investointeja. Jokainen investoiva yritys jatkaa toimintaansa ja säilyttää olemassa olevia työpaikkoja maatiloilla, maaseudulla ja koko elintarvikeketjussa. Investointitukea on mahdollista hakea uudisrakennusten lisäksi myös tuotantorakennusten peruskorjauksiin ja laajennuksiin.

Tavoitteet

Päätavoitteena on maatilojen kilpailukyvyn parantaminen edistämällä tuotantorakennusinvestointien käynnistymistä ja hallintaa. Tavoitteena on myös edistää puurakentamista Kainuun maatiloilla. Puurakentamisen kehittämisellä ja vanhojen rakennusten hyödyntämisellä edistetään myös alan osaamista ja kulttuuriympäristöjen säilymistä.

Toimenpiteet

Tilakohtainen tiedotus, ohjaus ja esiselvitykset — investoinnin alkukartoitus

Tilakohtainen esisuunnittelu — asiantuntijaryhmien yhteistyö ja tiimitoiminta

Yleiset koulutustilaisuudet ajankohtaisista aiheista — toiminnallisuus, talous, hyvinvointi, rakenteet

Tilavierailut ja opintomatkat Kainuussa ja muualla Suomessa — navettaretket, näyttelyt

Maatalouden rakennusinvestoinnit

Jaa tämä sivu

Hankkeen tiedot
Maatalouden rakennusinvestoinnit

Voimassaoloaika:

1.9.2015 - 31.12.2017


Rahoittaja:

ELY-keskus, Maatalouden rakennusinvestoinnit- hankkeen yksityinen rahoitus (20 %) koostuu investointia suunnittelevilta maatalousyrittäjiltä kerättävistä osallistumismaksuista sekä Osuuskunta ItäMaidolta ja Kainuun maa- ja metsäsäätiöltä saatavasta rahoitusosuudesta

Aiheeseen liittyviä tiedostoja
Henkilöstö
Esa Heikkinen

Projektipäällikkö
040 7250 478
esa.heikkinen@proagria.fi