Tukinetti

Käytännönläheistä tukea yritystoiminnan aloittamiseen
ja muutostilanteisiin

ProYritys Kainuu -hanke tarjoaa alkuvaiheen neuvontaa, jossa arvioidaan

 • uuden yritystoiminnan luomisen edellytyksiä.
 • toimivan yrityksen senhetkisiä liiketoiminnan pullonkauloja.
 • yritysten investointi- ja kehittämistoimenpiteitä ja rahoitusmahdollisuuksia.

  Hankkeen piirissä on Kajaanin asemakaava-alueen ulkopuolelle sijoittuvat maaseudun alkavat ja toimivat yritykset koskien maatilasidonnaista sekä muuta maaseudun yritystoimintaa.

  Toimialoja ei ole rajattu, ja hanke palvelee kokoluokaltaan pieniä yrityksiä (alle 50 htv). Palvelemme myös yksityishenkilöitä ja yhteisöjä jotka vasta harkitsevat aloittavansa yritystoimintaa. Palvelua saa maksutta yhden työpäivän verran vuotta kohti/asiakas.

  Neuvonnan avulla saatetaan yrityksiä etenemispoluille, joilla ne esimerkiksi erillisen toteutettavuusselvityksen, yrityskohtaisen tai yritysryhmäkohtaisen kehittämis- tai investointihankkeen tai maksullisten lisäneuvontapalveluiden kautta saavat käynnistettyä tai kehitettyä toimintaansa.

  ProAgria Kainuu
 • Jaa tämä sivu

  Hankkeen tiedot
  ProYritys

  Voimassaoloaika:

  1.5.2015-30.4.2018


  Budjetti:

  190 700


  Rahoittaja:

  Euroopan Maaseuturahasto ja Suomen valtio

  Henkilöstö
  Marjatta Pikkarainen

  Hankevastaava
  044 320 1585
  marjatta.pikkarainen@maajakotitalousnaiset.fi

  Soili Hypén

  Yritysasiantuntija
  040 776 4290
  soili.hypen@proagria.fi

  Matti Haverinen

  Yritysasiantuntija
  043 827 2314
  matti.haverinen@maajakotitalousnaiset.fi

  Aiheeseen liittyviä tiedostoja